MACHINE LEARNING W PRAKTYCE
Ucz się i pomagaj
Fundacja DataWorkshop Foundation w Likwidacji
Likwidator Fundacji “DataWorkshop Foundation” z siedzibą w Krakowie (KRS 0000820324) w osobie Urszula Skiepko podaje do publicznej wiadomości, iż uchwałą Rady Fundacji 1/2023 z dnia 01.01.2023 r. podjęto decyzję o likwidacji Fundacji “DataWorkshop Foundation” z siedzibą w Krakowie.
Postępowanie likwidacyjne trwa do momentu wykreślenia Fundacji z KRS.
Wzywa się ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Fundacji do ich zgłaszania w terminie do 2 tygodni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Kontakt: ula@dataworkshop.eu lub w formie pisemnej na adres fundacji:
ul. MOGILSKA 43
31-545 KRAKÓW
MAŁOPOLSKIE

Urszula Skiepko

Likwidator Fundacji “DataWorkshop Foundation”

Kontakt
ula@dataworkshop.eu

Mogilska 43, 31-545 Kraków
DATAWORKSHOP FOUNDATION
ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

KRS: 0000820324 NIP: 38515730600000
REGON: 38515730600000

Numer konta: 52 1140 2004 0000 3102 7966 1145 (mbank)

© All Rights Reserved